top of page

CHAIR

There are 2 virtual conference rooms. The congress was organized according to Türkiye time. To calculate the time for your country: The World Clock — Worldwide

4 st International Congress on Social Sciences, Innovation and Educational Technologies 21-22 February 2023 (Paris/France)

21 February 2023 10:00 a.m. Istanbul

Zoom Meeting Topic: 4. ICSSIET 2023 21.02.2023

Join Zoom Meeting

https://us06web.zoom.us/j/6894705771?pwd=aXJvMFloY1dVbHlUY2U3enh6R3RoUT09

Meeting ID: 689 470 5771

Passcode: 3bJ4VK

4 st International Congress on Social Sciences, Innovation and Educational Technologies 21-22 February 2023 (Paris/France)

Time: February 22, 2023 10:00 AM Istanbul

Topic: 4. ICSSIET 2023 22.02.2023

Join Zoom Meeting

https://us06web.zoom.us/j/6894705771?pwd=aXJvMFloY1dVbHlUY2U3enh6R3RoUT09

Meeting ID: 689 470 5771

Passcode: 3bJ4VK

4. Uluslararası Sosyal Bilimler, İnovasyon ve Eğitim Teknolojileri Kongresi (ICSSIET 2022)
4.ICSSIET POSTER.png

ICSSIET 2023

Değerli Araştırmacılar,

Daha önce farklı tarihlerde yapılan kongrelerin devamı olarak 4. Uluslararası Sosyal Bilimler, İnovasyon ve Eğitim Teknolojileri Kongresi,  sizlerin destekleriyle 21-22 Şubat 2023 (Paris/Fransa) tarihleri arasında ONLINE olarak yapılacaktır.

Kongre süresi boyunca ONLINE sunumların tamamı kayıt altına alınacak ve kongreden sonra katılımcılar ile paylaşılacaktır.

Katılımcılar, sözlü bildiri ve poster sunum ile katılım sağlayabilirler.

Dear Researchers,

As a continuation of the congresses held on different dates before, 4. International Congress on Social Sciences, Innovation and Educational Technologies will be held ONLINE between 21-22 February 2023 (Paris/France) with your support. During the congress period, all ONLINE presentations will be recorded and shared with the participants after the congress. Participants can participate with oral presentations and poster presentations.

Yayın Dili:                                                                                      Online Congress Language

 Türkçe (Tüm Lehçeler)                                                                 Turkish

Arapça                                                                                             Arabic      

İngilizce                                                                                            English       

İtalyanca                                                                                          Italian           

Fransızca                                                                                          French

Rusça                                                                                                Russian

Kongrede Eğitim, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimlerin tüm alt dallarında sözlü sunum ve poster sunum yapılabilecektir. Kongre sonunda ISBN numaralı Kongre Özet Kitabı ve ISBN numaralı Kongre Bildiri tam Metin Kitabı yayınlanacaktır.

Kongremiz, Doçentlik kriterleri ve tüm akademik teşvik ve yükseltmelere uygun olarak yapılmaktadır.

In the congress, oral presentations and poster presentations can be made in all sub-branches of Education, Social, Humanities and Administrative Sciences. At the end of the congress, the Congress Abstract Book numbered ISBN and the full Text Book of Congress Proceedings numbered ISBN will be published.

Kongreden sonra, katılımcıların mail  adreslerine katılım sertifikaları gönderilecektir.

Sizleri, 21-22 Şubat 2023 tarihleri arasında  yapılacak olan 4. Uluslararası Sosyal Bilimler, İnovasyon ve Eğitim Teknolojileri Kongresi’ne davet ediyoruz.

 

You can send your texts to icssietcongress@gmail.com.

Önemli Tarihler

Özet son gönderim tarihi:  17 Şubat 2023    

Ödeme-Kayıt: 12 Aralık 2022- 19 Şubat 2023

Tam metin son gönderim tarihi: 20 Şubat 2023

Kongre programı yayınlama tarihi: 19 Şubat 2023

Kongre Kitabı Yayınlama Tarihi (özet): 27 Şubat 2023

Kongre Kitabı Yayınlama Tarihi (tam metin): 28 Şubat 2023

Important Dates:

Abstract submission deadline: February 17, 2023    

Payment-registration: December 12 2022 -February 19 2023

Deadline for submission of full text: February 20, 2023

Congress program publication date: February 19, 2023

Congress book exact publication date (abstract): February 27, 2023

Congress book exact publication date (proceedings): February 28 2023

Danışma Kurulu/Advisory Board

•    Prof. Dr. Anjali Awasthi and Concordia University Research Chair CIISE- EV 7.636, Concordia University,Montreal/Canada
Assoc. Prof. Dr. Isa Spahiu, State University of Tetova - North Macedonia
Prof. Enkeleda Lulaj, Finance and Accounting, PhD University Haxhi Zeka Kosovo/ Kosovo


Organizasyon Kurulu/Organising Team
Assoc. Prof. Dr. Isa Spahiu State University of Tetova - North Macedonia
Dr. Zuhri Saputra Hutabarat
Luigi Pio Leonardo Cavaliere Dipartimento di Economia, Università degli Studi di Foggia/Italy 
•    Assist. Prof. Enkeleda Lulaj,  Finance and Accounting, PhD University Haxhi Zeka Kosovo/ Kosovo

Assist. Prof. Magdaline Enow MBI Tarkang Mary Istanbul Gelişim University, Türkiye
Dr. Mohammed El Amine Abdelli-Visiting Researcher, University of Salamanca/ Spain
Md. Harun Rashid Faculty of Modern Language and Communication, Universiti Putra Malaysia/Malaysia 


Kongre Başkanları/Congress Chairs

Prof. Dr. Beatriz Lucia SALVADOR BIZOTTO- Centro Universitário Unifacvest
Prof. Dr. Ramon Hernández de Jesus, Invitado por la Universidad Estadual do Piauí/Brasil


Kongre Koordinatörü/Coordinators of the Congress

Dr. Muhammed Beyatlı

Assist. Prof. Enkeleda Lulaj


Bilimsel & Hakem Değerlendirme Kurulu/Scientific & Peer Review Committee
•    Prof. Dr. Anjali Awasthi and Concordia University Research Chair CIISE, Concordia University, Montreal/ Canada
•    Jacob Whitney, Management and International Business, University of Oklahoma/USA
•    Pr. Pascal Nguyen, University of Montpellier, France
•    Prof. Dr. Victor Maas, University of Amsterdam/The Netherlands
•    Pr. Adriana Burlea-Schiopoiu, University of Craiova/ Romania
•    Pr. Khalil Kassmi, Mohamed Premier University/Morocco
•    Prof. Samuel Fosso Wamba, Toulouse Business School/France
•    Prof. Dr. Mounia Benabdullah, Université Paris Panthéon-Sorbonne/France
•    Prof. Dr. Rim Faiz, University of Carthage/Tunisia
•    Prof. Dr. Oriol Gomis-Bellmunt, UPC/Spain
•    Prof. Dr.Ruben Ruiz, Universitat Politècnica de València/ Spain
•    Assoc. Prof. Shajara Ul-Durar, University for the Creative Arts, United Kingdom

.     Assist. Prof.JOANNA ROSAK-SZYROCKA/Poland
•    Assist. Prof. Safraz Hussain, Government Graduate College Liaqat Road Sahiwal/Pakistan
•    Assist. Prof. Taghreed Abu Sarhan, Social Work, Department of Social Work, College of Humanities and Social Sciences, United Arab Emirates University/AL-AIN United Arab Emirates 
•    Assist. Prof. Biswa Mohana Jena, Department of Commerce, Netaji Subhash Chandra Bose College, Sambalpur, Odisha/India
•    Dr. Ayoub Khan (Senior Member, IEEE) received a Ph. D from Jamia Millia Islamia, New Delhi/ India 
•   Dr. Parvez Alam Khan, Doctoral/PhD st., Universiti Teknologi Petronas/Malaysia

•    Tengiz Magradze, Georgian Technical University, Ph.D. in Power Engineering and Electrical Engineering/Georgia

•    Ricardo Dizon, Polytechnic University of the Philippines/Philippines

Onur Konukları/Guest of Honour

Assist. Prof. Aidin Salamzadeh- University of Tehran
Co-founder, GECC The Innovation and Entrepreneurship Research Lab (UK)
Dr. Enakshi Sengupta- Chair Business Department Director Centre for Teaching & Learning American University of Afghanistan/Afghanistan
Engr Shamsher Khan- Lecturer University of Engineering and Technology Peshawar Pakistan
Phd Designing & Manufacturing


Açılış Konuşmacıları/ Keynote Speakers

Prof. Dr. Joanna Paliszkiewicz- Warsaw University of Life Sciences -Management Institute/Poland
Assoc.Prof. Elshan Ahmadov-The Academy of Public Administration under the President of the Republic of Azerbaijan
Assoc. Prof. Hemant Kumar Gianey-VIT-AP University, India
Assist. Prof. JOANNA ROSAK-SZYROCKA-Czestochowa University of Technology, Poland
Dr. Aijaz A. Shaikh- Postdoc Researcher, University of Jyväskylä/ Finland
Dr. Mönica Mastrantonio, PhD in Social Psychology, visiting professor at the University of York (UK), guest researcher at the University of Giessen (Germany)

Paliszkiewicz.png
Dr. Mönica Mastrantonio.png
Assoc.Prof. Elshan Ahmadov.png
SZYROCKA.png
Gianey.png
Dr. Aijaz A. Shaikh.png

Konular

Günümüzde başarılı girişimcilerle ekonomiye ileri teknoloji ve yenilikler getirmek, ülkelerin ve işletmelerin küresel rekabetle baş edebilmeleri için sürdürülebilir insani ve ekonomik kalkınma açısından hayati önem taşımakta, bu nedenle bu alanda bilgi üretmek ve paylaşmak büyük önem taşımaktadır. Bu hedeflere ulaşmak için değerli katılımınız bizim için çok değerlidir.

Multidisipliner alandaki odak noktamız budur.

Örnek Konular (sadece aşağıdakilerle sınırlı değildir)

Eğitim ve girişimcilik 

Uzaktan Eğitim ve Öğrenme Yönetim Sistemi

Girişimcilik Eğitimi

2023 İK trendlerinin odağı

Pazarlamacılar için: 2023 Sosyal Medya Trendleri

2023'te başarılı bir ölçümleme planı

Değişimi Yönlendirmek ve İşe Değer Katmak

E-ticaret Marka Stratejisi

2023 Teknoloji Trendleri

Geleceğe Bakış: Önümüzdeki 20 yılın trendleri

Derin iş stratejileri

Eğitimde İnovasyon

İşletmelerde, Bankacılıkta vs. İnovasyon

İşletmelerde Tasarımsal Düşünme ve İş Geliştirme

SOSYAL TİCARET TRENDLERİ

SANAYİNİN DÖNÜŞÜMÜ VE YENİ TEKNOLOJİK TRENDLER

Ülke Bazlı Bildiri İstatistikleri

Bildiri Sayısı

Malaysia: 4

China: 2

Türkiye: 22

Brazil: 2

Germany:1

Indonesia:2

Pakistan: 4

Philippines: 3

Thailand: 1

Italy-1

India-3

Nigeria-2

Azerbaijan-4

Türkiye - Bildiri Sayısı Toplam: 22
Yurt Dışı - Bildiri Sayısı Toplam: 29

Katılımcı Sayısı

Malaysia: 5

China: 3

Türkiye: 24

Brazil: 2

Germany:1

Indonesia: 7

Pakistan: 6

Philippines: 6

Thailand:1

Italy-1

India- 4

Nigeria-8

Azerbaijan-5

Türkiye- Katılımcı Sayısı Toplam : 25
Yurt Dışı -Katılımcı Sayısı Toplam: 50

ICSSIET 2023 ABSTRACT

1-Dr.Zuhri Saputra Hutabarat, FACTORS AFFECTING THE GROWTH OF COOPERATIVE CAPITAL (INDONESIA) 1

2- Md. Harun Rashid & Wei Li.Propose inventive stimulus materials to dealing the challenges (MALAYSIA-CHINA) 2

3-Arzu VAROL-Eğitimde Dijital Dönüşüm (TÜRKİYE) 3-4

4-Burhan AKYILMAZ-GİRİŞİMCİLİK PERSPEKTİFİNDEN BÖLGESEL KALKINMA PLANLARININ ANALİZİ /ANALYSIS OF REGIONAL DEVELOPMENT PLANS FROM ENTREPRENEURSHIP PERSPECTIVE (TÜRKİYE) 5-6

5-Sinan Kürkcü, Dr. Öğr. Gör.-Nörobilim Araştırmalarından Toplum Sağlığına: Yeni Teknoloji ve İnsan Beyni Projesi Örneği (TÜRKİYE) 7-9

6-Assist. Prof. Şirin Yılmaz, Müge SOLMAZ, YL.- Okul Öncesi Öğretmenlerinin Epistemolojik İnançları İle Medya Okuryazarlık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi /Examining The Relationship Between Preschool Teachers' Epistemological Beliefs And Media Literacy Levels (TÜRKİYE) 10-11

7-Balqis Azhari S., Imron Wakhid Harits-Contemporary Children Literature: Its Growth Today (Indonesia) 12

8-Farah Deeba-INTEGRATION OF AESTHETIC THEORY IN ART EDUCATION AND RESEARCH (PAKISTAN) 13

9-Louie P. Gula., M.Ed.-PE Saint Joseph College Maasin City, Philippines-A Scoping Review on the Implementation of Active Recreational Activities (Philippines) 14

10-Marco I. Bonelli,The Optimal Strategic Performance Positioning (OSPP) Matrix as an Evaluative Tool for Stock Analysts (INDIA) 15

11-Savaş Pamuk-Online Distance Teacher Education: A Preliminary Review Study (TÜRKİYE) 16
12-Dr. Emre Bekir Güven-Alman Edebiyatının Seçilmiş Metinlerinde Eğitim (TÜRKİYE) 17-18

13-Farwa Naseem -Ph.D. Scholar, (Mass Communication) Gomal University, Dera Ismail Khan, KPK/Pakistan, Effects of Online Games on Student’s Health, Academic Performance and Social Behaviour (PAKISTAN) 19

14-Chikezie K. Kalu, (Ph.D Student) Analytical Optimization of X-ray Mammography for Increased Benefits and Safety; using: Data-Analytics, Electronics Engineering and Artificial Intelligence, (CHINA) 20-21

15-Assoc. Prof. Birsel AYBEK,  Serdar KOÇ, PhD Student, Analysing the school counsellors’ views on using critical thinking strategies in meeting with the students (TÜRKİYE) 22-24

16-Assist. Prof. Esra DONGUL, Robotic Entrepreneurship in Organizations in the Context of Disaster Management and Some Application Examples (TÜRKİYE) 25-26

17-Azhar Maksum, Iskandar Muda, Luigi Pio Leonardo Cavaliere , Marhayanie, Ibnu Austrindanney Sina Azhar, Melisa Angela Sinaga-Several Important Aspects That Affect The Gross Domestic Product of Various Countries In The Continent of Europe (ITALY-INDONESIA) 27

18-Mrs. Kulvinder Kaur, Ms. Prabjeet Kaur -Leadership Qualities of an Effective Principal (INDIA) 28-29

19-Mehmet İnce, Özel Eğitim Öğretmen Adaylarının Yardımcı Teknolojilere İlişkin Metaforik Algıları/ Metaphorical Perceptions of Special Education Teacher Candidates on Assistive Technologies (TÜRKİYE) 30-32

20-Dr. Kadir SAIN-Gelişmekte Olan Ülkelerde Beşeri Sermaye Göçünün Ekonomik Sonuçları: Türkiye Örneği/Economic Consequences of Human Capital Migration in Developing Countries: The Case of Turkey  (TÜRKİYE) 33-34

21-Lecturer Mustafa ALTINTAŞ-Kendi Kendine Liderlik Davranışının Yaşam Boyu Öğrenmeye Etkisinde Yaratıcı Kişilik Özelliklerinin Aracılık Rolü/The Mediating Role of Creative Personality Traits in the Effect of Self-Leadership Behavior on Lifelong Learning  (TÜRKİYE) 35-36

22-Assoc. Prof. Özcan KARAASLAN, Bora AKDEMIR, Assoc. Prof. Mehmet YAVUZ,Özel Eğitim Öğretmen Adaylarının Bazı Değişkenlere Göre Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Düzeyleri/Technological Pedagogical Content Knowledge Levels of Special Education Teacher Candidates According to Some Variables  (TÜRKİYE) 37-38

23-Emil Raul oğlu Ağayev- Methodology of Teaching Azerbaijan Art in the IX Class Fine Art Textbook (Azerbaijan) 39

24-Master Student, Atacan Garip, Assoc. Prof. Vildan Ateş-The Critical Success Factors for Data Governance Process (TÜRKİYE) 40

25- Hikmat G. Hasanov, Ismayil Zeynalov-Basic principles for building network for wireless electric power distribution (Azerbaijan) 41

26-Dr. Hakan GENC-Acil Uzaktan Öğretim’den Nitelikli Açık ve Uzaktan Öğrenme Uygulamalarına Geçiş Önerileri/Key Factors Enabling to Move from Emergency Remote Teaching to Quality Open and Distance Learning Practices (TÜRKİYE) 42-43

27-EZE Benneth Uchenna (PhD),WAHAB Nurudeen Opeyemi,OJO Olanipekun James (PhD),ERIGBE Patience Ajirioghene, PhD,EKECHI Festus- IMPACT OF COVID-19 PANDEMIC ON MSMEs SURVIVAL IN NIGERIA (NIGERIA) 44-45

28-John Marie E. Malco-Effects of Game-Based Learning Approach on Students’ Academic Performance in Edukasyonsa Pagpapakatao in the Schools Division of City of Malolos (Philippines) 46

29-Dr. Onur BATMAZ,Eğitim Alanında Kültürel Miras Eğitimiyle İlgili Yapılan Lisansüstü Çalışmaların Değerlendirilmesi/Evaluation of Postgraduate Studies on Cultural Heritage Education in the Field of Education (TÜRKİYE) 47

30-Assoc. Prof. Aybegüm Güngördü Belbağ,  Online shopping behavior of Gen Z consumers during the COVID-19 pandemic (TÜRKİYE) 48

31-Assoc. Prof. Fatma Cumhur,Opinions of Mathematics Teacher Candidates on Subject Field Courses (TÜRKİYE) 49

32-Muhammad Touseef, Abdullah Shahzad  and Ijaz Yusuf - Developing the Inventory Policies with the application of ABC Categorization: The case of Footware Industry (PAKISTAN) 50

33-Megat Al Imran Yasin, MA Zukri Valenteno- BIG DATA ANALYTICS IN FORECASTING VOTERS’ SENTIMENT VIS-À-VIS DECISION MAKING IN FUTURE GENERAL ELECTIONS AND BY-ELECTIONS IN MALAYSIA POST-2021 (Malaysia) 51

34-Dr.Ijaz Yusuf and  Maroa Alkamel-Unveiling the structures of HIV and Recommended Policy Levers (PAKISTAN) 52

35-Megat Al Imran Yasin, Mathew James Lidi-THE IMPLEMENTATION OF MEDICAL ASSISTANCE FUND SYSTEM IN MINISTRY OF HEALTH MALAYSIA (Malaysia) 53

36-EZE BENNETH UCHENNA PhD,JEFFERY DON-CHIMA,FESTUS EKECHI,MIKE DIKE PhD-Communication and Organizational Change (A study on Christopher university, Mowe) (NIGERIA) 54-55

37-Selahattin AYDIN, Ph.D., Employment Policies toward disabled persons and its potential impacts on the social perception of disability in Türkiye (TÜRKİYE) 56

38-Ulkar Kh. Mahmudova-Environmental problems of improving the water supply of the population in Azerbaijan (Azerbaijan) 57

39-Khalida Malikova - Orta Doğuda bölgesel kilit güvenlik sorunları (Azerbaijan) 58

40-MSc REJANE DUTRA BERGAMASCHI-PLAYFULNESS IN EDUCATION (Brazil) 59

41-Dr. Arceloni Neusa Volpato, Dr Ines Staub Araldi-PROFESSIONAL TRAINING SCHOOL FOR THE 20TH CENTURY: SKILLS AND COMPETENCIES REQUIRED WITH TECHNOLOGY (Brazil) 60

42-Sheila L. Gabriel, Jose Y. Trencio, Kevin B. Arbolado, Alex Cortez,Towards the Development of the Food Tourism Program of CaMaNaVa (Philippines) 61

43-Assoc. Prof. Fatma Cumhur, Mentoring in Developing Questioning Behaviors (TÜRKİYE) 62

44-Prof. Ayşe Melek Özyetgin & Lale Yesilova-Features Attributed to Proper Nouns in Nevādirü'l-Emsāl (TÜRKİYE) 63-64

45-Assoc. Prof. Ahmed ALDYAB-Phonetic rhetoric in the Qur'an (TÜRKİYE) 65

46-Assoc. Prof. Ahmed ALDYAB-Approaches to the descriptive analytical method in linguistics (TÜRKİYE) 66

47-Dr. Velankanni Alex - ATTITUDE TOWARDS WEB BSED LEARNING AND THE USAGE OF TECHNOLOGY AMONG THE HIGHER SECONDARY SCHOOL (Thailand) 67

48-Dr. Gurugubelli Jaganmohana Rao-The effectiveness of adapted instructional material for the higher secondary school children with visual impairment of teaching science in the inclusive education program (INDIA) 68

49-Dr. Monica Mastrantonio-Imaginable Futures: A psychosocial study on future expectations and Anthropocene (UK-Germany) 69

ICSSIET 2023 PROCEEDINGS

1-Dr.Zuhri Saputra Hutabarat, FACTORS AFFECTING THE GROWTH OF COOPERATIVE CAPITAL (INDONESIA) 1-10

2- Md. Harun Rashid & Wei Li.Propose inventive stimulus materials to dealing the challenges (MALAYSIA-CHINA) 11-16

3-Arzu VAROL-Eğitimde Dijital Dönüşüm (TÜRKİYE) 17-30

4-Burhan AKYILMAZ-GİRİŞİMCİLİK PERSPEKTİFİNDEN BÖLGESEL KALKINMA PLANLARININ ANALİZİ /ANALYSIS OF REGIONAL DEVELOPMENT PLANS FROM ENTREPRENEURSHIP PERSPECTIVE (TÜRKİYE) 31-52

5-Sinan Kürkcü, Dr. Öğr. Gör.-Nörobilim Araştırmalarından Toplum Sağlığına: Yeni Teknoloji ve İnsan Beyni Projesi Örneği (TÜRKİYE) 53-67

6-Assist. Prof. Şirin Yılmaz, Müge SOLMAZ, YL.- Okul Öncesi Öğretmenlerinin Epistemolojik İnançları İle Medya Okuryazarlık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi /Examining The Relationship Between Preschool Teachers' Epistemological Beliefs And Media Literacy Levels (TÜRKİYE) 68-86

7-Balqis Azhari S., Imron Wakhid Harits-Contemporary Children Literature: Its Growth Today (Indonesia) 87-102

8-Marco I. Bonelli,The Optimal Strategic Performance Positioning (OSPP) Matrix as an Evaluative Tool for Stock Analysts (INDIA) 103-134

9-Farwa Naseem -Ph.D. Scholar, (Mass Communication) Gomal University, Dera Ismail Khan, KPK/Pakistan, Effects of Online Games on Student’s Health, Academic Performance and Social Behaviour (PAKISTAN) 135-147

10-Assoc. Prof. Birsel AYBEK,  Serdar KOÇ, PhD Student, Analysing the school counsellors’ views on using critical thinking strategies in meeting with the students (TÜRKİYE) 148-159

11-Azhar Maksum, Iskandar Muda, Luigi Pio Leonardo Cavaliere , Marhayanie, Ibnu Austrindanney Sina Azhar, Melisa Angela Sinaga-Several Important Aspects That Affect The Gross Domestic Product of Various Countries In The Continent of Europe (ITALY-INDONESIA) 160-169

15-Mehmet İnce, Özel Eğitim Öğretmen Adaylarının Yardımcı Teknolojilere İlişkin Metaforik Algıları/ Metaphorical Perceptions of Special Education Teacher Candidates on Assistive Technologies (TÜRKİYE) 170-186

16-Dr. Kadir SAIN-Gelişmekte Olan Ülkelerde Beşeri Sermaye Göçünün Ekonomik Sonuçları: Türkiye Örneği/Economic Consequences of Human Capital Migration in Developing Countries: The Case of Turkey  (TÜRKİYE) 187-197

17-Lecturer Mustafa ALTINTAŞ-Kendi Kendine Liderlik Davranışının Yaşam Boyu Öğrenmeye Etkisinde Yaratıcı Kişilik Özelliklerinin Aracılık Rolü/The Mediating Role of Creative Personality Traits in the Effect of Self-Leadership Behavior on Lifelong Learning  (TÜRKİYE) 198-213

18-Emil Raul oğlu Ağayev- Methodology of Teaching Azerbaijan Art in the IX Class Fine Art Textbook (Azerbaijan) 214-218

20-Master Student, Atacan Garip, Assoc. Prof. Vildan Ateş-The Critical Success Factors for Data Governance Process (TÜRKİYE) 219-226

19- Hikmat G. Hasanov, Ismayil Zeynalov-Basic principles for building network for wireless electric power distribution (Azerbaijan) 227-232

20-Dr. Hakan GENC-Acil Uzaktan Öğretim’den Nitelikli Açık ve Uzaktan Öğrenme Uygulamalarına Geçiş Önerileri/Key Factors Enabling to Move from Emergency Remote Teaching to Quality Open and Distance Learning Practices (TÜRKİYE) 233-251

21-EZE Benneth Uchenna (PhD),WAHAB Nurudeen Opeyemi,OJO Olanipekun James (PhD),ERIGBE Patience Ajirioghene, PhD,EKECHI Festus- IMPACT OF COVID-19 PANDEMIC ON MSMEs SURVIVAL IN NIGERIA (NIGERIA) 252-266

22-Dr. Onur BATMAZ,Eğitim Alanında Kültürel Miras Eğitimiyle İlgili Yapılan Lisansüstü Çalışmaların Değerlendirilmesi/Evaluation of Postgraduate Studies on Cultural Heritage Education in the Field of Education (TÜRKİYE)

267-277

23-Assoc. Prof. Aybegüm Güngördü Belbağ,  Online shopping behavior of Gen Z consumers during the COVID-19 pandemic (TÜRKİYE) 278-281

24-Assoc. Prof. Fatma Cumhur,Opinions of Mathematics Teacher Candidates on Subject Field Courses (TÜRKİYE) 282-286

25-Muhammad Touseef, Abdullah Shahzad  and Ijaz Yusuf - Developing the Inventory Policies with the application of ABC Categorization: The case of Footware Industry (PAKISTAN) 287-304

26-Megat Al Imran Yasin, MA Zukri Valenteno- BIG DATA ANALYTICS IN FORECASTING VOTERS’ SENTIMENT VIS-À-VIS DECISION MAKING IN FUTURE GENERAL ELECTIONS AND BY-ELECTIONS IN MALAYSIA POST-2021 (Malaysia) 305-327

27-Megat Al Imran Yasin, Mathew James Lidi-THE IMPLEMENTATION OF MEDICAL ASSISTANCE FUND SYSTEM IN MINISTRY OF HEALTH MALAYSIA (Malaysia) 328-343

28-EZE BENNETH UCHENNA PhD,JEFFERY DON-CHIMA,FESTUS EKECHI,MIKE DIKE PhD-Communication and Organizational Change (A study on Christopher university, Mowe) (NIGERIA) 344-380

29-Ulkar Kh. Mahmudova-Environmental problems of improving the water supply of the population in Azerbaijan (Azerbaijan)

381-387

30-Khalida Malikova - Orta Doğuda bölgesel kilit güvenlik sorunları (Azerbaijan) 388-390

31-Sheila L. Gabriel, Jose Y. Trencio, Kevin B. Arbolado, Alex Cortez,Towards the Development of the Food Tourism Program of CaMaNaVa (Philippines) 391-429

32-Assoc. Prof. Fatma Cumhur, Mentoring in Developing Questioning Behaviors (TÜRKİYE) 430-436

33-Prof. Ayşe Melek Özyetgin & Lale Yesilova-Features Attributed to Proper Nouns in Nevādirü'l-Emsāl (TÜRKİYE) 437-447

34-Assoc. Prof. Ahmed ALDYAB-Phonetic rhetoric in the Qur'an (TÜRKİYE) 448-452

35-Assoc. Prof. Ahmed ALDYAB-Approaches to the descriptive analytical method in linguistics (TÜRKİYE) 453-460

36-Dr. Velankanni Alex - ATTITUDE TOWARDS WEB BASED LEARNING AND THE USAGE OF TECHNOLOGY AMONG THE HIGHER SECONDARY SCHOOL (Thailand) 461-471

37-Dr. Gurugubelli Jaganmohana Rao-The effectiveness of adapted instructional material for the higher secondary school children with visual impairment of teaching science in the inclusive education program (INDIA) 472-479

39-Dr. Monica Mastrantonio-Imaginable Futures: A psychosocial study on future expectations and Anthropocene (UK-Germany)

480-494

40-Assist. Prof. Esra DONGUL, Robotic Entrepreneurship in Organizations in the Context of Disaster Management and Some Application Examples (TÜRKİYE) 495-508

41-Mrs. Kulvinder Kaur, Ms. Prabjeet Kaur -Leadership Qualities of an Effective Principal (INDIA) 509-521

42-Dr.Ijaz Yusuf and  Maroa Alkamel-Unveiling the structures of HIV and Recommended Policy Levers (PAKISTAN) 522-537

43-Chikezie K. Kalu, (Ph.D Student) Analytical Optimization of X-ray Mammography for Increased Benefits and Safety; using: Data-Analytics, Electronics Engineering and Artificial Intelligence, (CHINA) 538-584

PHOTO_1.png
PHOTO_3.png
PHOTO_2.png
PHOTO_4.png
PHOTO_7.png
PHOTO_6.png
PHOTO_10.png
PHOTO_11.png
PHOTO_11.png
PHOTO_12.png
PHOTO_14.png
PHOTO_13.png
WhatsApp Image 2023-02-21 at 13.10.23.jpeg
WhatsApp Image 2023-02-21 at 13.44.51 (1).jpeg
WhatsApp Image 2023-02-21 at 14.13.38.jpeg
WhatsApp Image 2023-02-21 at 14.44.55 (1).jpeg
WhatsApp Image 2023-02-21 at 13.18.12.jpeg
WhatsApp Image 2023-02-21 at 13.58.06.jpeg
WhatsApp Image 2023-02-21 at 14.26.09.jpeg
WhatsApp Image 2023-02-21 at 14.52.22.jpeg
WhatsApp Image 2023-02-21 at 15.04.00.jpeg
S.KURKCU.png
WhatsApp Image 2023-02-21 at 15.15.10.jpeg
LOUIE.png
FC.png
FC2.png
SP.png
ma.png
KF.png
kevin.png
kevin.png
ms.png
fv.png
bottom of page