top of page

1    235115636
3    MePoLT
5    20230302135306.0
020       $a978-625-8284-23-2 
040       $aMePoLT $cMePoLT $erda 
090   4    $aT 
092   4    $a620 
100 1     $aMegat Al Imran YASIN, Wendy JITOS &Yusuf DURACHMAN,Kevser SAHINBAS,Mehmet KARAKOC,Ömer Galip PINAR,Ertugrul DOGANSAHIN, Eser SERT & Muhammed YILDIRIM,Nurgül AYKAS,Hamdi AYKAS & Irem DUZDAR ARGUN,Volkan KAYA & Ismail AKGUL,Dr. Ahmed M. FAKHRUDEEN,Hikmat. 
245 1 0    $aICSSIET CONGRESS 1st International Computer Science, Engineering and Information Technology Congress (ICSITY 2022) PROCEEDINGS BOOK. 
300       $a177 p. 
520       $aICSSIET CONGRESS 1st International Computer Science, Engineering and Information Technology Congress (ICSITY 2022) PROCEEDINGS BOOK by Wendy JITOS &Yusuf DURACHMAN,Kevser SAHINBAS,Mehmet KARAKOC,Ömer Galip PINAR,Ertugrul DOGANSAHIN Megat Al Imran YASIN, Eser SERT & Muhammed YILDIRIM,Nurgül AYKAS,Hamdi AYKAS & Irem DUZDAR ARGUN,Volkan KAYA & Ismail AKGUL,Dr. Ahmed M. FAKHRUDEEN,Hikmat (2022) 
920       $aengineering $aicssiet 
923       $aGlobal Academy library 

ICSITY 2022 
ABSTRACT BOOK

ICSITY ABSTRACT.jpg

ICSITY 2022 
PROCEEDINGS BOOK

ICSITY PROCEEDINGS COVER.jpg
CHAIR (2).png
MAIY.png
dr.ahmed.png
SEHL.png
kar keynote.png
Türkiye katılımcı kontenjanlarımız tamamlanmıştır.
21.09.2022 tarihi itibariyle kongre bildiri gönderimi kapatılmıştır.

*Kongre sunulan bildirilerin %50 ' den fazlasının YABANCI (TC vatandaşı olmayan) kongre katılımcısı tarafından sunulması*Kongre sonrası ISBN'li kongre kitabı yayınlanmış olması*Bu yabancı katılımcıların Türkiye dışında en az 5 ülkeden olması gerekmektedir.
ICSITYPOSTER.png

AKADEMİK BAŞVURU KRİTERLERİNE UYGUNLUK

ICSSIET Kongrelerinin tamamı uluslararası akreditasyona sahip olmakla beraber ÜAK mevzuatı çerçevesine göre öğretim üyeliği/öğretim görevliliği atamaları,  doçentlik ve profesörlük kadrolarına atamaları da dahil olmak üzere akademik yükselme kriterlerinin tamamını karşılamaktadır. Akademik Teşvik Yönetmeliği bağlamında yurt içi/dışında organize edilmiş kongreye katılan katılımcının akademik teşvikten faydalanabilmesi için *Kongre sunulan bildirilerin %50 ' den fazlasının YABANCI (TC vatandaşı olmayan) kongre katılımcısı tarafından sunulması*Kongre sonrası ISBN'li kongre kitabı yayınlanmış olması*Bu yabancı katılımcıların Türkiye dışında en az 5 ülkeden olması gerekmektedir.

- Katılımcı olarak kongrede sunulmuş bildirinin TAM METNİ ile (ISBN'li kongre kitabında yayınlanmış olması gerekmektedir) kurumunuza/üniversitenize müracaat etmeniz gerekmektedir. Kurumunuzun/Üniversitenizin katılmış olunan kongreyi uluslararası olarak tanıdığı yönünde senato/yönetim kurulu kararı almış olması halinde teşvikten faydalanabilirsiniz.

1. Uluslararası Bilgisayar Bilimi, Mühendislik ve Bilgi Teknolojisi Kongresi (ICSITY 2022), 29-30 Eylül 2022

Varşova/POLONYA Bilgisayar Bilimi, Mühendislik ve Bilgi Teknolojisi teori , metodoloji ve uygulamalarında bilgi ve sonuçların paylaşılması için mükemmel bir uluslararası forum sağlayacaktır. Kongremiz, Bilgisayar Bilimi, Mühendislik ve Bilgi Teknolojisinin tüm ana alanlarına teorik ve pratik açıdan önemli katkılar sağlamayı amaçlamaktadır.
Yazarlardan, aşağıdaki alanlarda önemli ilerlemeleri tanımlayan araştırma sonuçlarını, projeleri, araştırma çalışmalarını ve endüstriyel deneyimleri gösteren makaleler göndererek kongreye katkıda bulunmaları rica olunur, ancak kongremiz bunlarla sınırlı değildir.

Konular

 • Algoritmalar ve Biyoinformatik

 • Bilgisayar Mimarisi ve Gerçek Zamanlı Sistemler

 • Bilgisayar Eğitimi

 • Veritabanı ve Veri Madenciliği

 • Güvenilir, Güvenilir ve Otonom Bilgi İşlem

 • Paralel Sistemler ve Algoritmalar

 • DSP/Görüntü İşleme/Desen Tanıma/Multimedya

 • E-Öğrenme, E-İş, Kurumsal Bilgi Sistemleri ve E-Devlet

 • Gömülü Sistem ve Yazılım

 • Oyun ve Yazılım Mühendisliği

 • Coğrafi Bilgi Sistemleri/ Küresel Navigasyon Uydu Sistemleri (GIS/GNSS)

 • Ölçeklenebilir Bilgi İşlem

 • Bilişim Teknolojisi Yönetimi

 • Akıllı Bilgi ve Veritabanı Sistemleri

 • BT politikası ve İşletme Yönetimi

 • Mobil ve Her Yerde Bilgi İşlem

 • Modelleme ve Simülasyon

 • Multimedya Sistemleri ve Hizmetleri

 • Ağ ve İletişim

 • İşletim sistemleri

 • Performans Değerlendirmesi

 • Programlama Dilleri

 • Bilgi Teknolojisinde Son Eğilimler

 • Güvenlik ve Bilgi Güvencesi

 • Hesaplama (AI, Sinir Ağları, Bulanık Sistemler, vb.)

 • Yazılım Mühendisliği

 • Teorik Bilgisayar Bilimi

 • Web ve İnternet Bilişimi

 Kongre süresi boyunca ONLINE sunumların tamamı kayıt altına alınacak ve kongreden sonra katılımcılar ile paylaşılacaktır.

Katılımcılar, sözlü bildiri ve poster sunum ile katılım sağlayabilirler.

Yayın Dili:

Türkçe (Tüm Lehçeler)

Arapça

İngilizce

İtalyanca

Fransızca

Farsça

Almanca 

Kongre sonunda ISBN numaralı Kongre Özet Kitabı ve ISBN numaralı Kongre Bildiri tam Metin Kitabı yayınlanacaktır.

Kongremiz, Doçentlik kriterleri ve tüm akademik yükseltmelere uygun olarak yapılmaktadır.

Kongreden sonra, katılımcıların mail  adreslerine katılım sertifikaları gönderilecektir.

Sizleri, 29-30 Eylül 2022 tarihleri arasında  yapılacak olan 1. Uluslararası Bilgisayar Bilimi, Mühendislik ve Bilgi Teknolojisi Kongresi (ICSITY 2022)’ne davet ediyoruz.

Bildirilerinizi icssietcongress@gmail.com adresine gönderebilirsiniz.

1st International Computer Science, Engineering and Information Technology Congress (ICSITY 2022),  29-30 September 2022

Warsaw/POLAND will provide an excellent international forum for sharing knowledge and results in Computer Science, Engineering and Information Technology theory, methodology and practice. Our congress aims to make important theoretical and practical contributions to all main fields of Computer Science, Engineering and Information Technology.
Authors are requested to contribute to the congress by submitting articles describing significant advances in the following areas, projects, research studies and industrial experiences, but not limited to these.

Topics

 • Algorithms and Bioinformatics

 • Computer Architecture and Real-Time Systems

 • Computer Education

 • Database and Data Mining

 • Reliable, Reliable and Autonomous Computing

 • Parallel Systems and Algorithms

 • DSP/Image Processing/Pattern Recognition/Multimedia

 • E-Learning, E-Business, Corporate Information Systems and E-Government

 • Embedded System and Software

 • Game and Software Engineering

 • Geographic Information Systems/ Global Navigation Satellite Systems (GIS/GNSS)

 • Scalable Computing

 • Information Technology Management

 • Intelligent Information and Database Systems

 • IT policy and Business Management

 • Mobile and Everywhere Computing

 • Modeling and Simulation

 • Multimedia Systems and Services

 • Network and Communication

 • Operating systems

 • Performance Evaluation

 • Programming Languages

 • Latest Trends in Information Technology

 • Security and Information Assurance

 • Computing (AI, Neural Networks, Fuzzy Systems, etc.)

 • Software engineering

 • Theoretical Computer Science

 • Web and Internet Informatics

As it is known, the effects of the COVID-19 epidemic, which has been effective in the world for more than two years, still continue. For this reason, notifications will be submitted ONLINE due to the said COVID-19 outbreak . During the congress,  all ONLINE  presentations will be recorded and shared with the participants after the congress.

Participants can participate with oral and poster presentations.

Publication Language:

Turkish (All Dialects)

German

Arabic

English

Italian

French

Persian

 

At the end of the congress, the Congress Abstract Book with ISBN number and the Congress Proceeding Full Text Book with ISBN number will be published.

Our congress is held in accordance with the criteria of Associate Professorship and all academic promotions .

After the congress, participation certificates will be sent to the e-mail addresses of the participants.

We invite you  to the 1st International Computer Science, Engineering and Information Technology Congress (ICSITY 2022), which will be held between 29-30 September 2022  .

You can send your papers  to icssietcongress@gmail.com  .

Danışma Kurulu/Advisory Board
Assoc. Prof. Dr. Isa Spahiu, State University of Tetova - North Macedonia
Prof. Enkeleda Lulaj, Finance and Accounting, PhD University Haxhi Zeka Kosovo/ Kosovo
Organizasyon Kurulu/Organising Team

 • Assoc. Prof. Dr. Isa Spahiu State University of Tetova - North Macedonia EDITOR/ICSSIET 2022

 • Dr. Zuhri Saputra Hutabarat

 • Luigi Pio Leonardo Cavaliere Dipartimento di Economia, Università degli Studi di Foggia/Italy EDITOR/ICSSIET 2022

 • Assist. Prof. Enkeleda Lulaj, PhD-University Haxhi Zeka/Kosovo

 • Assist. Prof. Magdaline Enow MBI Tarkang Mary Istanbul Gelişim University, Türkiye

 • Dr. Mohammed El Amine Abdelli University of Western Brittany-UBO, France

 • Visiting Researcher, University of Salamanca/ Spain

 • Md. Harun Rashid Faculty of Modern Language and Communication, Universiti Putra Malaysia/Malaysia EDITOR/ICSSIET 2022

Kongre Başkanları/Congress Chairs

 • Prof. Dr. Sandeep Kumar Gupta AMET Business School, AMET University Chennai/India

 • Prof. Dr. Anjali Awasthi and Concordia University Research Chair CIISE- EV 7.636, Concordia University,Montreal/Canada

 • Prof. Dr. Ramon Hernández de Jesus, Invitado por la Universidad Estadual do Piauí/Brasil

Kongre Koordinatörü/Coordinators of the Congress

 • Assist. Prof. Enkeleda Lulaj,  Finance and Accounting, PhD University Haxhi Zeka Kosovo/ Kosovo

Bilimsel & Hakem Değerlendirme Kurulu/Scientific & Peer Review Committee

 • Prof. Dr. Anjali Awasthi and Concordia University Research Chair CIISE, Concordia University, Montreal/ Canada

 • Prof. Dr.. Pascal Nguyen, University of Montpellier, France

 • Prof. Dr. Victor Maas, University of Amsterdam/The Netherlands

 • Prof. Dr. Adriana Burlea-Schiopoiu, University of Craiova/ Romania

 • Prof. Dr. Khalil Kassmi, Mohamed Premier University/Morocco

 • Prof. Dr. Samuel Fosso Wamba, Toulouse Business School/France

 • Prof. Dr. Mounia Benabdullah, Université Paris Panthéon-Sorbonne/France

 • Prof. Dr. Rim Faiz, University of Carthage/Tunisia

 • Prof. Dr. Oriol Gomis-Bellmunt, UPC/Spain

 • Prof. Dr. Jaouad Boukachour,Le Havre-Normandiya Üniversitesi, Le Havre, Fransa

 • Prof. Dr.Ruben Ruiz, Universitat Politècnica de València/ Spain

 • Prof. Dr. Gongfa CHEN - Guangdong University of Technology - Çin

 • Prof. Dr. Grzegorz KRÓLCZYK -  Opole University of Technology - Polanya

 • Prof. Dr. Majid AMIDPOUR - K. N. Toosi University of Technology - İran

 • Prof. Dr. Mihaela BUCIUMEANU - University Dunarea de jos of Galati - Romanya

 • Prof. Dr. Mohammad ISRAR - Maryam Abacha American University of Nigeria - Nijerya

 • Prof. Dr. Mohammad Reza ESLAMI - Amirkabir University of Technology - İran

 • Prof. Dr. Olaru ADRIAN - Polytechnic University of Bucharest - Romanya

 • Prof. Dr. Pete WALKER - University of Bath - İngiltere

 • Prof. Dr. Peter CHILDS - Imperial College London - İngiltere

 • Prof. Dr. Rakesh JAIN - Malaviya National Institute of Technology Jaipur - Hindistan

 • Prof. Dr. Sofiane GUESSASMA - French National Institute for Agriculture, Food, and Environment - Fransa

 • Prof. Dr. Yoshihiko Takano - National Institute for Materials Science - Japonya

 • Prof. Dr. Yurii CHUMAKOV - Institute of Applied Physics of Moldovian Academy - Moldovya

 • Prof. Dr. Vishal S. SHARMA - University of the Witwatersrand - Güney Afrika

 • Assoc. Prof. Abney STEVEN - University Of Michigan - A.B.D.

 • Assoc. Prof. Aleksandar GEORGIEV - Technical University of Sofia - Bulgaristan

 • Assoc. Prof. Georgiana CHIŞIU - Politehnica University of Bucharest - Romanya

 • Assoc. Prof. Babek Erdebili (BD Rouyendegh),Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ankara, Türkiye

 • Assoc. Prof. Şerifov ALLAHVERDİ - Azerbaijan Technical University - Azerbaycan

 • Assoc. Prof. Shajara Ul-Durar, University for the Creative Arts, United Kingdom

 • Assist. Prof. Assist. Prof. Azar Khosravi SALAHEDINKOLA - University of Mazandaran - İran

 • Dr. Munish KUMAR GUPTA - Shandong University - Çin

 • Assist. Prof. Safraz Hussain, Government Graduate College Liaqat Road Sahiwal/Pakistan

 • Assist. Prof. Taghreed Abu Sarhan, Social Work, Department of Social Work, College of Humanities and Social Sciences, United Arab Emirates University/AL-AIN United Arab Emirates 

 • Assist. Prof. Biswa Mohana Jena, Department of Commerce, Netaji Subhash Chandra Bose College, Sambalpur, Odisha/India

 • Dr. Ayoub Khan (Senior Member, IEEE) received a Ph. D from Jamia Millia Islamia, New Delhi/ India 

 • Dr. Parvez Alam Khan, Doctoral/PhD st., Universiti Teknologi Petronas/Malaysia

 • Dr. Michael G. Kay, Kuzey Karolina Eyalet Üniversitesi, ABD

 • Dr. Svetlana Rastvortseva,Ulusal Araştırma Üniversitesi Ekonomi Yüksek Okulu, Moskova, Rusya

 • Tengiz Magradze, Georgian Technical University, Ph.D. in Power Engineering and Electrical Engineering/Georgia

 • Ricardo Dizon, Polytechnic University of the Philippines/Philippines

Onur Konukları/Guest of Honour

 • Assist. Prof. Aidin Salamzadeh- University of Tehran

 • Co-founder, GECC The Innovation and Entrepreneurship Research Lab (UK)

 • Assoc. Prof. Vikas Garg, Amity University, India

 • Prof. Dr. Nilanchal Patel Professor, Department of Remote Sensing, Birla Institute of Technology Mesra, Ranchi, India

Açılış Konuşmacıları/ Keynote Speakers

 • Prof. Dr. Arpan K. Kar , Indian Institute of Technology Delhi/ Editor-Elsevier/India

 • Prof. Dr. Sehl Mellouli, Professor and Deputy Vice-Rector Université Laval, CANADA

 • Dr. Ahmed M. Fakhrudeen, College of Computer Science and Information Technology University of Kirkuk

 • Ts. Dr Megat Al Imran Yasin, Visiting Scholar University of Central Lancashire Preston United Kingdom

 • Lecturer, Engr Shamsher Khan- University of Engineering and Technology/ Pakistan 

Şablonlar/Templates

Önemli Tarihler:

Kongre Tarihi: 29-30 Eylül 2022
Bildiri özeti son gönderim tarihi: 25 Eylül 2022
Ödeme ve kayıt: 03.08.2022 -25.09. 2022
Tam metnin son gönderim tarihi: 28 Eylül 2022
(tam metin gereksinimi yoktur)
Kongre programı yayın tarihi: 20 Eylül 2022

Kongre kitabının tam yayın tarihi: 10 Ekim 2022

Important Dates:

Congress Date: 29-30 September 2022
Abstract submission deadline: September 25, 2022
Payment and registration: 03.08.2022 -25.09. 2022
Deadline for submission of full text: September 28, 2022
(no full text requirement)
Congress program broadcast date: September 20, 2022

Full publication date of the congress book: 10 October 2022

Kabul Edilen Bildiriler/Accepted Papers

1-Vijay Ravi, Conceptualizing the paradigm of geo-distributed systems to better-design hyperlocal applications, master’s student in the Cheriton School of Computer Science at University of Waterloo, CANADA

2-Volkan Kaya and İsmail Akgül, RECOGNITION AND CLASSIFICATION OF VEGETABLE TYPES IN AGRICULTURAL AREAS USING THE MOBILENET MODEL STRUCTURE, Türkiye

3-Hamdi AYKAS & Irem DUZDAR ARGUN,DUZCE PROVINCE ELECTRICITY ENERGY DEMAND FORECAST”, Türkiye

4-Nurgül AYKAS & Irem DUZDAR ARGUN, DUZCE PROVINCE NATURAL GAS DEMAND FORECAST, Türkiye

5-Ertugrul Dogansahin , Eser Sert & Muhammed Yildirim, SULFUR ANALYSIS IN APRICOT WITH DEEP

LEARNING METHODS, Türkiye

6-Ömer Galip PINAR, YEREL YÖNETİMLERDE ELEKTRONİK İHALE (E-İHALE) SÜREÇLERİ VE YAPI BİLGİ MODELLEMESİ (BIM) ENTEGRASYONU, Türkiye

7-Mehmet KARAKOC-THE IMPORTANCE OF DISCRETE MATHEMATICS TOPICS IN THE EDUCATION AND TEACHING OF COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING, Türkiye

8- Hikmat Hasanov & Ismayil Zeynalov- The use of satellite data in the detection of radioactive fallout on the territory of Azerbaijan, Azerbaijan

9-Lilly R., Jayasurya R., B. Charith, Anoop Ligy George ve Sandeep Kumar Gupta, Estimation of water levels in three different phases of underground tunnel construction, India

10-Divyaranjani Ramadoss, Dr. Sandeep Kumar Gupta and Rishith Vishal, AN ANALYSIS ON SHIP ROUTING AND SCHEDULING PROBLEMS IN LINER SHIPPING, India

11-Chikezie Kennedy Kalu & Prof. Baozhen Dai, Novel Hybrid-Relay Cooperative Communications Technique for Agriculture, China

12-Kevser Şahinbaş, CUSTOMER SEGMENTATION WITH DATA FROM VARIOUS MARKETS USING K-MEANS CLUSTERING, Türkiye

13-ENGR SHAMSHER KHAN, MINIMIZATION OF WASTE IN PRINTING SECTOR OF PHARMACEUTICAL INDUSTRY USING LEAN MANUFACTURING, PAKISTAN

14-Megat Al Imran YASIN, Wendy JITOS &Yusuf DURACHMAN-The Application of MySejahtera in Decision Making by the Ministry of Health, Malaysia in the Battle Against Covid-19 Pandemic

15-Mr.M.Saravanan & Chennai Kanathur-Information Technology for Management

16-Prof. Dr. Sehl Mellouli, AI for Governments: Case Studies

Icsıty20221.png
ICSITY2.png
ICSITY3.png
ICSITY4.png
ICSITY5.png
ıcsity6.png
Zoom - ICSITY 2022.png
Zoom2.png
zoom3.png
bottom of page